Dr. Karim Salah
(4 reviews)

Dr. Karim Salah

(Years of Experience: 19)

Dentist / General Dentistry

SameDay Dental Implants

Umm Suqeim (Dubai)